همکاری با یک تیم جوان و تحصیلکرده که انگیزه رشد و پیشرفت دارند،امنیت خاطر یشتری به من می‌دهد. اعتماد کردن به قشر جوان و با استعداد برایم راحت‌تر هست.